top of page

serveis
legal

logo legal.png

PWACS i Gutierrez llaurador Advocats funden PWACS-Gutierrez Labrador Legal, que s'incorpora en el Grup Empresarial, per a crear la primera consultora jurídica d'àmbit nacional en matèries d'aigua, medi ambient, mines i Serveis Públics, gràcies a l'àmplia experiència de totes dues societats en aquests sectors.
 

  • Els nostres professionals desenvolupen actuacions com:

  • Public Compliance i Plans Antifrau.

  • Elaboració de Plecs de Clàusules i dictàmens jurídics en procediment de contractació pública.

  • Tramitació d'expedients davant les diferents Confederacions Hidrogràfiques, Conselleries i Ajuntaments.

  • Intervenció en consells d'administració.

  • Procediments judicials.

  • Realització d'estudis i estratègies de mercat, negociacions i mediació empresarial.

  • Realització d'auditories d'assegurances (agràries, de producte o d'empresa).

  • Gestió i defensa de la implantació i ús de Marques i Propietat Intel·lectual.

shutterstock_1414855505 baja res.jpg
icono legal blanco.png
bottom of page