top of page

serveis
TIC

logo compass.png

COMPASS és una solució multimodular per a la Gestió Integral del Cicle Comercial de l'Aigua, creada per un equip de professionals del sector, donant resposta a les necessitats dels diferents agents: Administracions Públiques, concessionaris, tècnics…)

COMPASS proporciona:

  • Un sistema tecnològicament integrat, modular i flexible que s'adapta a les necessitats de cada empresa, ajuntament o mancomunitat.

  • Total transparència en cada procés que genera confiança entre els usuaris.

  • Optimització del temps dels professionals, ajudant-los en el seu dia a dia.

  • Facilitació de detecció de possibles fugides i incidències amb el seu consegüent impacte sostenible i mediambiental.

DESCOBREIX COMPASS

MÉS INFORMACIÓ

(+34) 911 923 535

logo glex2.png

GLEX Glex és una eina dissenyada per a facilitar i optimitzar la gestió d'expedients de contractació. 

 

GLEX incorpora un sistema de gestió i control de riscos, tant legals com operacionals, basats en la LCSP i el Public Compliance, aconseguint així una major eficiència en la contractació pública estratègica i en el compliment de la normativa aplicable.

GLEX ofereix, entre altres funcions: 

  • Control de la despesa i seguiment de tots els expedients de contractació.

  • Aplicació de la LCSP i el Public Compliance.

  • Històrics, anàlisis i informes sobre contractació.

  • Control Intern.

MÉS INFORMACIÓ

tel.: (+34) 911 923 535

bottom of page